BET

bet

Caracteristici generale:

 • analizoarele de suprafaţă din seria QSURF sunt sisteme cu funcţionare autonomă, controlate de un microprocesor intern. Comenzile aparatului sunt preluate prin intermediul unei tastaturi alfanumerice iar rezultatele analizei şi parametrii setaţi pot fi urmăriţi prin intermediul unui display digital.
 • este un sistem de analiză foarte rapidă a ariei suprafeţei specifice şi a volumului total de pori din materiale poroase sau non-poroase prin absorbţia – desorbţia dinamică a gazului (N2). Aceste analize pot fi efectuate într-un punct sau în mai multe puncte, în funcţie de configuraţia aleasă;
 • nu necesită calibrări şi proceduri speciale de întreţinere. Combinat cu precizia şi cu timpul extrem de mic de analiză creşte productivitatea laboratorului dvs;
 • în timp ce o probă este analizată o altă probă poate fi pusă la condiţionat, în partea laterală a aparatului. Condiţionarea probei este realizată prin încălzirea controlată a probelor concomitent cu purjarea acestora cu gaz inert;
 • imersarea probei în azot lichid şi ulterior ridicarea acesteia este realizată complet
  automat, fără intervenţia utilizatorului.

Cere oferta

ANALIZOR PENTRU DETERMINAREA SUPRAFEŢEI SPECIFICE DUPĂ METODA BET

Proba este degazată prin încălzire în curent de gaz inert pentru a îndepărta vaporii adsorbiţi de pe suprafaţă. Proba este apoi imersată în baia de azot lichid, determinând adsorbţia azotului dintr-un amestec de concentraţie cunoscută de azot şi heliu. După ce adsorbţia este completă, proba este adusă la temperatura mediului ambient provocând astfel desorbţia. Cantitatea de azot gazos desorbită este determinată prin înregistrarea modificării de conductibilitate termică.

Notă 1: aparatul nu necesită folosirea de amestecuri de gaze (azot / heliu) de concentraţie predeterminată. Mixarea celor două gaze se face automat, la iniţierea analizei.

metoda de analiză:   
1. indice de suprafaţă BET – un singur punct de analiză
2. indice de suprafaţă BET – 3 puncte de analiză
3. volumul de pori (min. 0,005 cc/g)

 • domeniul de măsură: 0,10 – 2000 m 2 /g
 • timpul de analiză:     3 – 6 minute pentru o probă (punct de analiză)
 • productivitatea:       15 analize / oră (analize într-un singur punct)
 • productivitatea:       3 analize / oră (analiză în 3 puncte)