Analizatoare de Suprafete si Porozimetrie

BET

Proba este degazată prin încălzire în curent de gaz inert pentru a îndepărta vaporii adsorbiţi de pe suprafaţă. Proba este apoi imersată în baia de azot lichid, determinând adsorbţia azotului dintr-un amestec de concentraţie cunoscută de azot şi heliu. 

După ce adsorbţia este completă, proba este adusă la temperatura mediului ambient provocând astfel desorbţia. Cantitatea de azot gazos desorbită este determinată prin înregistrarea modificării de conductibilitate termică.

Suprafaţa specifică şi distribuţia porilor (diametru, suprafaţă, volum) sunt parametrii foarte importanţi în caracterizarea solidelor poroase şi a pulberilor. Aceste proprietăţi pot fi investigate folosind tehnica absorbţiei fizice a gazelor inerte cu ajutorul sistemului Sorptomatic.

Porozitatea, distribuţia porilor şi volumul porilor pot fi determinate măsurând volumul mercurului ce umple porii din proba analizată. Acest lucru este realizat în două etape:

Analiza macroporilor şi a mezoporilor

Analiza nanoporilor

AMERIGO – sistem de măsură a dimensiunilor particulelor și a potențialului Zeta.

  • este un analizator inovator pentru caracterizarea suspensiilor de nanoparticule care combină în același instrument determinarea mărimii particulelor și măsurarea potențialului Zeta.
  • se bazează pe versiunea de ultimă oră a tehnicilor Dynamic Light Scattering (DLS) și Laser Doppler Electrophoresis (LDE), oferind o măsurare de rezoluție înaltă, precisă și rapidă. Aceste două tehnici oferă informații complementare despre soluția de nanoparticule: mărimea nanoparticulelor și stabilitatea formulării.