Sorptomatic

Caracteristici generale:

Suprafaţa specifică şi distribuţia porilor (diametru, suprafaţă, volum) sunt parametrii foarte importanţi în caracterizarea solidelor poroase şi a pulberilor. Aceste proprietăţi pot fi investigate folosind tehnica absorbţiei fizice a gazelor inerte cu ajutorul sistemului Sorptomatic.

Cere oferta

Suprafata specifica si distributia marimii porilor / adsorbtia vaporilor BELSORP-maxII

BELSORP-maxII este un analizor inovativ, flexibil și de înaltă rezoluție pentru determinarea absorbției și desorbției izoterme a gazelor pentru determinarea suprafețelor specifice, dimensiunilor porilor și volumul total de pori.

  • Instrumentul cu cel mai mare randament cu măsurare simultană până la 4 probe.
  • Include o funcție avansată de optimizare „GDO (Optimizarea dozării gazelor)”. Cele mai bune condiții de măsurare sunt setate automat folosind datele izoterme de adsorbție ale utilizatorilor.
  • Un sistem avansat de evacuare directă și control inteligent al supapei reduce semnificativ timpul de măsurare.
  • Măsurarea adsorbției de vapori este de înaltă precizie și se face sub control strict al temperaturii.
  • Măsurare de înaltă precizie prin funcția AFSMTM (Advanced Free Space Measurement)
  • Livrarea de azot lichid dar și sistemul de încălzire este automat și permite controlul complet automat al proceselor de la pretratare la măsurared.
  • Dispune de metoda avansată GCMC, care permite efectuarea unei analize PSD cu rezoluție mai precisă și mai mare, având în vedere interacțiunea suprafeței efective a materialului și a moleculelor adsorbite decât metoda convențională NLDFT (metodă de calcul aproximativ).
  • Starea procesului de măsurare și rezultatele pot fi verificate din noua funcție de monitorizare
    de la distanță prin e-mail.