TPD - TPR - TPO - TPReaction

BELCAT II

BELCAT II este un analizor automat pentru determinarea proprietăților de suprafață ale catalizatorilor solizi. Datorită capacității extinse de analiză, cu un singur aparat se pot efectua toate măsurările de mai jos, în funcție de necesitățile domeniului.

 • Chemosorbție în puls
 • Desorbție la temperatură programată (TPD)
 • Reducere la temperatură programată (TPR)
 • Oxidare la temperatură programată (TPO)
 • Reacție la temperatură programată (TPReaction)
 • Analiză BET într-un singur punct
 • Determinarea curbei de străpungere

Cere oferta

Aplicații

 • Studierea acidității catalizatorilor de cracare
 • Studierea bazicității catalizatorilor bazici solizi
 • Evaluarea ratei de dispersie a metalelor a catalizatorilor de depoluare a gazelor de eșapament/catalizatorilor folosiții pentru electrozii din pilele de combustie
 • Determinarea condițiilor optime de preparare a catalizatorilor
 • Studierea reacțiilor catalitice
 

Avantaje

 • Dimensiuni reduse
 • Control precis al gazelor de către trei regulatoare performante de debit de masă
 • Sistem automat de injecție de gaz  de precizie ridicată pentru calibrare
 • Buclă cu control al temperaturii/presiunii pentru rezultate cu reproductibilitate ridicată
 • Gamă largă de opțiuni adaptate necesităților de analiză
 • Echipament standard de amestec de gaze


 • Principiu de măsurare: metoda fluxului dinamic
 • Detector: detector de conductivitate termică
 • Port de măsurare/pretratare: 1
 • Gaze: He, Ar, N2, O2, H2, CO, CO2, NH3, N2O, NO
 • Porturi de gaz purtător: 3
 • Pretratare/puls/MIX: 8
 • Controler debit masic: gaz purtător full scale 100 ml/min

                                                        pretratare/puls full scale 100 ml/min
                                                        MIX full scale 30 sccm

 • Cuptor electric:              temperatură maximă: 1.200 °C (1.000 °C pentru utilizare obișnuită)

                                                       răcire rapidă: 30 min. (400→50°C)
                                                      CATCryo II (opțional): -120°C ~

 • Injecție vapori (opțional): H2O, CH3OH, C2H5OH, toluen, benzen etc.
 • Dimensiuni, greutate: 500 x 750 x 500 mm, 80 kg
 • Cerințe gaz:                    gas măsurare: 0,1 MPa (presiune afișată)

                                                     aer comprimat (0,45 ~ 0,55 MPa (presiune afișată)
                                                     racord: 1/8-inch Swagelok

 • Alimentare:                     220 V / 50 Hz – 400 W